Regulamin

Wstępne

Właścicielem serwisu i administratorem jest firma Krzysztof Kubacki Agencja Reklamowa No.One z siedzibą w Zgierzu, zwana dalej Ecogifts.pl.
Firma realizuje wyłącznie hurtowe zamówienia na potrzeby firm i instytucji (B2B), nie prowadzi sprzedaży detalicznej (B2C).
Wszystkie zlecenia realizowane są zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

Zapytania ofertowe

Mogą Państwo złożyć zapytanie ofertowe poprzez formularz „Lista zapytania” , drogą elektroniczną poprzez email-a, bądź telefonicznie.
W odpowiedzi na Państwa zapotrzebowanie, zostanie przesłana oferta drogą elektoniczną na podany adres email.

Zamówienia

Umowa sprzedaży jest zawarta w momencie podpisania zamówienia przez Zamawiającego, osoby uprawnionej do zobowiązań finansowych firmy.
W zamówieniu zostaną określone wybrane produkty z identyfikującym je kodem, zamawianą ilością i ceną. Jeśli zamawiany jest produkt ze znakowaniem, określona jest metoda znakowania, ilość naniesionych kolorów i jego wielkość. W tym przypadku do zamówienia załączana jest wizualizacja produktu z wybraną metodą znakowania.
W zamówieniu jest również uzgodniony termin dostawy wybranych produktów.
Termin realizacji zamówienia liczony jest od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia, pisemnej akceptacji projektu i uregulowania płatności. W przypadku jakichkolwiek zmian projektu (rodzaj powłoki, technika wykonania itp.) termin realizacji liczony jest od nowa.
Klient ma prawo zamówić każdy z produktów jako wzór w ilości 1 sztuki przed złożeniem finalnego zamówienia.
Ecogifts.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy nie ma faktycznej możliwości jego realizacji ze względu na brak asortymentu u swojego dostawcy.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w opisach dostarczonych przez dostawców zewnętrznych. Ecogifts.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli na stanie magazynowym jest niewystarczająca ilość towaru bądź jeśli termin realizacji jest nierealny do wykonania, o czym poinformuje klienta drogą mailową oraz telefonicznie.
Podpisanie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez zamawiającego wszystkich postanowień zawartych w Regulaminie katalogu internetowego Ecogifts.pl.

Wysyłka towaru

Termin dostawy zamawianych produktów jest ustalany indywidualnie i jest zawarty w zamówieniu.
Koszty związane z dostawą zamawianych produktów pokrywa Zamawiający.
Zamawiający ma prawo do zamówienia własnego środka transportu.
Ecogifts.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy, w przypadku istniejących zaległości płatniczych.

Rezygnacja zamówienia

Z zamówienia można zrezygnować do momentu gdy sklep Ecogifts.pl nie podjął działań związanych z: zamówieniem materiałów do produkcji, z samą produkcją lub znakowaniem towaru.
W przypadku rozpoczęcia realizacji zamówienia, Rezygacja z zamawianego towaru, po podpisaniu zamówienia przez Zamawiającego, wiąże się z poniesieniem kosztów w wysokości zamawianego towaru. Ecogifts.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli na stanie magazynowym jest niewystarczająca ilość towaru bądź jeśli termin realizacji jest nierealny do wykonania, o czym poinformuje klienta drogą mailową oraz telefonicznie.

Reklamacje

Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego towaru, w przypadku wykrycia wady towaru lub błędnej realizacji zamówienia fakt ten należy natychmiast zgłosić pracownikowi sklepu Ecogifts.pl. Termin składania reklamacji wynosi do 7 dni od daty otrzymania przesyłki.
Warunkiem przyjęcia reklamacji jest odesłanie towaru na własny koszt lub dostarczenie osobiście na adres sklepu, załączając pisemny opis wady produktu oraz swoje dane i nr zamówienia.
W przypadku niezgodności dostarczonego towaru z podpisanym zamówieniem przez Zamawiającego, Ecogifts.pl zobowiązany jest do dostarczenia braków, lub wymiany wadliwych towarów.
Ecogifts.pl zastrzega sobie prawo do wystąpienia różnicy pomiędzy odcieniem koloru artykułów wskazanych na stronie serwisu, a odcieniem koloru przesłanego towaru będącego przedmiotem zamówienia.
Reklamacje towarów znakowych przez inne podmioty niż Ecogifts.pl nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe

Firma Ecogifts.pl zastrzega sobie prawo do:
– zmiany cen produktów w ofercie sklepu w trakcie dnia,
– wprowadzenia lub wycofania produktów do/z oferty w trakcie dnia,
– dokonania zmian w organizowanych akcjach promocyjnych w trakcie dnia,
– wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku gdy opóźnienie jest spowodowane przez czynniki niezależne od firmy.
W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego. Ewentualne sprawy sporne będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla właściciela firmy Ecogifts.pl.
Ecogifts.pl zastrzega sobie prawo wykorzystania wyprodukowanych oraz oznakowanych produktów reklamowych w celach marketingowych.
Ecogifts.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystania logotypów firm i instytucji składających zamówienia do celów marketingowych. Logotypu nie zostaną wykorzystane po złożeniu pisemnego zastrzeżenie do ich użycia. Znaki firmowe oraz logotypy firm składających zamówienie nigdy nie są udostępniane osobom trzecim.

ul.Platynowa 4 / 113
00-808 Warszawa
+ 22 465 26 30
+ 48 600 500 307
biuro@ecogifts.pl