Polityka Prywatności

Każdy użytkownik serwisu online c jest zobowiązany do zaakceptowania polityki prywatności, która definiuje zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Dane osobowe

Każdy użytkownik jest proszony o podanie wiarygodnych danych firmowych. Wymagamy jedynie tych danych, które są niezbędne w dalszym postępowaniu sprzedażowym. Wg Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. Nr 133, poz. 883) wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i marketingowych, na potrzeby firmy Krzysztof Kubacki Agencja Reklamowa NO.ONE. Wszystkie gromadzone przez system dane osobowe użytkowników, wykorzystywane są do prawidłowej realizacji zamówień. Dane udostępniane są wyłącznie firmom pośredniczącym w realizacji zamówień (np firmom kurierskim). Firmy te wykorzystują przekazane dane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówienia.

Przechowywanie danych osobowych

Dane firmowe i osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze tego systemu w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa. Administratorem danych gromadzonych przez system zapytań on-line Ecogifts.pl jest firma Krzysztof Kubacki Agencja Reklamowa NO.ONE z siedzibą przy ul. Boya Żeleńskiego 19/3 w Zgierzu.

Cookies 

System Ecogifts.pl używa cookies do analizowania statystyki ruchu użytkowników. Wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce obsługi cookies nie spowoduje utrudnień w korzystaniu z systemu zamówień Ecogifts.pl

W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań – prosimy pisać na adres: biuro@ecogifts.pl

ul.Platynowa 4 / 113
00-808 Warszawa
+ 22 465 26 30
+ 48 600 500 307
biuro@ecogifts.pl